شماره ۲۰ ماهنامه صبا منتشر شد(سینما)

ماهنامه صبا شماره بیستم خود را با تیتر رئیس جمهوری که هزینه برای سینما را سرمایه گذاری می‌دانست به بازخوانی مهمترین اظهارات رئیس جمهور شهید ایران پرداخت.

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه سینما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است