شماره ۱۸ ماهنامه صبا منتشر شد(تلویزیون)

در این شماره از ماهنامه صبا به سریال «سرزمین مادری» پرداخته ایم و با عوامل تولید آن به گفتگو نشسته ایم.

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه تلویزیون

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است