شماره ۱۱ ماهنامه صبا منتشر شد (سینما)

در شماره یازدهم گفت‌وگویی با لیلی گلستان داشتیم و فرهاد آییش نیز از انگیزه‌هایش برای حضور در «برف بی‌صدا می‌بارد» گفت.

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه سینما , ویژه ها

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است