شماره ۱۳ ماهنامه صبا منتشر شد(تلویزیون)

در این شماره به بهانه پخش مجموعه «یاغی» با عباس جمشیدی‌فر، گفت‌وگو کرده‌ایم و در یادداشتی تألیفی به دنبال پاسخی برای این پرسش بوده‌ایم که چرا ناصرالدین‌شاه تا این حد نزد فیلمسازان ایرانی محبوب است.

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه تلویزیون

یک نظر