شماره ۱۲ ماهنامه صبا منتشر شد (سینما)

در شماره دوازدهم در بخش سینما گفت‌وگویی با سینا مهراد داشتیم و ابراهیم امینی از «موقعیت مهدی» و «مرد بازنده» گفت.

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه سینما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است