شماره ۲ ماهنامه صبا منتشر شد (سینما)

در شماره دوم برای فیلم «ردخون» گفتگویی با محمدحسین مهدویان و همچنین درباره موضوع ورود مشکوک پول‌های کلان بخش خصوصی به چرخه تولید گفتگویی با برخی از سینماگران داشته‌ایم.

 

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه سینما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است