شماره ۶ ماهنامه صبا منتشر شد (تلویزیون)

پردیس پورعابدینی چهره جوان ویژه این شماره است که به واسطه پخش «آقازاده» با او به گفتگوی مفصل نشستیم و همچنین به گپ با سعیدابوطالب به بهانه «شبهای مافیا» و «شام‌ ایرانی» پرداختیم. 

 

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه تلویزیون , ویژه ها

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است