شماره ۲۰ ماهنامه صبا منتشر شد(تلویزیون)

شماره بیستم ماهنامه صبا در بخش تلویزیون با گفتگویی با ارسطو خوش‌رزم آغاز می‌شود؛ خوش‌رزم در این گفتگوی تفصیلی به مهمترین اتفاقات تلویزیون در سال گذشته پرداخته و چالش‌ها و نقاط قوت تلویزیون را به طور کامل بررسی کرده است.

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه تلویزیون

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است