شماره ۱۵ ماهنامه صبا منتشر شد(سینما)

در بخش سینما به بهانه پخش فیلم سینمایی «ملاقات خصوصی» با امید شمس به گفتگو پرداخته ایم.

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه سینما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است