شماره ۱۲ ماهنامه صبا منتشر شد(تلویزیون)

در این شماره به بهانه پخش سریال «خاتون» گفت‌وگویی با میر سعید مولویان داشتیم و عادل تبریزی با ما از چالش‌های ساخت سریال «جناب‌عالی» و ویژگی‌های این مجموعه گفت

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه تلویزیون

یک نظر