شماره ۹ ماهنامه صبا منتشر شد(تلویزیون)

در شماره نهم به بهانه پخش «افرا» با روزبه حصاری و همچنین با الهه حصاری بازیگر سریال «زخم کاری» گفتگو کردیم و همچنین با سیدجمال ساداتیان ، نوید محمودی ، هادی حاجتمند و سعید خانی گپی زدیم و مطالباتشان از وزارت خانه فرهنگ و ارشاد دولت جدید پرسیدیم.

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه تلویزیون

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است