شماره ۷ ماهنامه صبا منتشر شد (سینما)

در شماره هفتم به گفتگو با سروش صحت، وحید رهبانی و حسام محمودی نشستیم و به تحلیل کارنامه کاری هدیه تهرانی پرداختیم و همچنین مفصل به موسیقیِ بامداد افشار و محتوای مجموعه «قورباغه» نگاه کردیم .

 

 

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه سینما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است