شماره ۸ ماهنامه صبا منتشر شد (تلویزیون)

در شماره هشتم سراغ شهرام شاه حسینی رفتیم و محمدبحرانی به بهانه «دراکولا» از دلایل توفیق و محبوبیتش گفت، سحرعصرآزاد نیز به تحلیل بازی حامد بهداد و شاه نقش جدید این بازیگر نشست.

 

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه تلویزیون , ویژه ها

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است