شماره ۱۶ ماهنامه صبا منتشر شد(سینما)

در بخش سینما به بهانه درگذشت کیومرث پوراحمد به بخشی از گفتگوهای وی با رسانه ها پرداخته ایم.

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه سینما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است