هیاهوی بسیار برای هیچ! / فیلمی که هیچ چیز ندارد جز دیکاپریو
نگاهی به فیلم «بالا رو نگاه نکن»؛
هیاهوی بسیار برای هیچ! / فیلمی که هیچ چیز ندارد جز دیکاپریو

فیلم «بالا رو نگاه نکن»، نه علمی است نه تخیلی نه کمدی نه فانتزی نه درام نه نقادانه و نه اعتراضی و شاید تنها نکته فیلم بازی خوب دیکاپریو باشد و شوخی‌های بی‌مایه و کم‌مایه‌ی آمریکایی مآبانه درنیامده است.