«بدون تاریخ بدون امضا»؛ دشواری انسان‌بودن
«بدون تاریخ بدون امضا»؛ دشواری انسان‌بودن

مسئله جلیلوند در «بدون تاریخ بدون امضا» دشواری مسئولیت انسان بودن است. مسئله بار سنگین عمل اخلاقی است به جای سخن اخلاقی.

«شب،داخلی، دیوار»؛ یکی از بهترین فیلم‌های سال‌های اخیر سینمای ایران
«شب،داخلی، دیوار»؛ یکی از بهترین فیلم‌های سال‌های اخیر سینمای ایران

«شب، داخلی، دیوار» اثر وحید جلیلوند، یکی از فیلم‌های خوب بخش مسابقه جشنواره ونیز است.