هنوز خیلی‌ها به من خیره می‌شوند!
میرفرخ هاشمیان:  
هنوز خیلی‌ها به من خیره می‌شوند!

در ایفای نقش«بچه‌های آسمان» دستمزد نگرفتم، وضع پدرم آن موقع خوب بود و نیازی هم نداشتم، ولی مدتی بعد از بازی در آن فیلم زندگیمان زیر و رو شد و به جایی رسیدیم که درست مثل «بچه‌های آسمان» لنگ یک کتانی شدم.