«مرد شاه‌بلوطی»؛ مجموعه‌ای کم‌نقص برای طرفداران داستان‌های جنایی
«مرد شاه‌بلوطی»؛ مجموعه‌ای کم‌نقص برای طرفداران داستان‌های جنایی

برای آن‌هایی که عاشقِ داستان‌های کارآگاهی و جنایی و پلیسی‌اند، «مردِ شاه‌بلوطی» بی‌اغراق یک نمونۀ مثال‌زدنی و کم‌نقص است.