«بی‌صدا حلزون»؛ دغدغه‌مند اما نه‌چندان قدرتمند
«بی‌صدا حلزون»؛ دغدغه‌مند اما نه‌چندان قدرتمند

«بی‌صدا حلزون» بیش از آن‌که از منظر نوآوری در فیلمنامه‌نویسی و پختگی در داستان‌گویی اثری مهم و جریان‌ساز باشد، که البته نیست، از منظر نکته‌ای که دست روی آن گذاشته است، فیلمی قابل بحث است.