«آمستردام»؛ داستان درهم برهمی که ستاره‌هایش را سوزاند
«آمستردام»؛ داستان درهم برهمی که ستاره‌هایش را سوزاند

اغلب منتقدان، فیلم «آمستردام» را با لشکری از ستاره‌هایش به‌دلیل داستان درهم و برهم و هیاهوی فراوان، اما اثرگذاری کمش مورد انتقاد قرار داده‌اند.