«شی هالک»؛ یکبار مصرف و نا امیدکننده برای طرفداران
«شی هالک»؛ یکبار مصرف و نا امیدکننده برای طرفداران

سریال « شی‌ هالک: وکیل دادگستری» اثر سرگرم کننده‌ای است که می‌تواند بیننده را برای لحظاتی با خود همراه کند، اما برای طرفداران هالک اثری بسیار ناامید کنند است و صرفا با اثری یک بار مصرف طرف هستیم.