«روزی روزگاری مریخ»؛ دنیایی فانتزی در مریخِ سال ۱۷۰۰
«روزی روزگاری مریخ»؛ دنیایی فانتزی در مریخِ سال ۱۷۰۰

«روزی روزگاری مریخ» یک کمدی-فانتزی در مریخِ سال ۱۷۰۰ است و شوخی‌های موجود در آن نیز ملموس و خلاقانه است.