«اوبی وان کنوبی»؛ جنگ‌های ستاره‌ای با چاشنی سامورایی
«اوبی وان کنوبی»؛ جنگ‌های ستاره‌ای با چاشنی سامورایی

مجموعه «اوبی وان کنوبی» سریال جنگ ستاره‌ای است که فرهنگ ژاپنی و آثار کوروساوا همچنان در آن جریان دارد