جعفر دهقان؛ پرواز در شب
جعفر دهقان؛ پرواز در شب

جعفر دهقان هم یکی از شمایل‌های سینمای جنگ و دفاع مقدس است و حضور موفق و متعدد او در این زمینه، در کارنامه‌اش سنگینی می‌کند و خروج او از این قالب آشنا، کار راحتی نیست.