«سرزمین مادری»؛ خوش‌ساخت و بامحتوا
نگاهی به سریال کمال تبریزی؛
«سرزمین مادری»؛ خوش‌ساخت و بامحتوا

تازه‌ترین اتفاق در ارتباط تولید و پخش سریال خوش‌ساخت و بامحتوا و تاریخ و هویت محور و وطن پرستانه «سرزمین  مادری» ساخته تماشایی کمال تبریزی، کارگردان نامدار سینما و تلویزیون در سیماست.

می‌توان به تحولات سینما و جشنواره کودک امیدوار بود  
می‌توان به تحولات سینما و جشنواره کودک امیدوار بود  

اجرای سربلند جشنواره به عوامل اجرایی توانمند و متخصص نیاز داشت که این گونه نبود.