فرهاد توحیدی در گفت‌وگو با ماهنامه صبا: مذهب از فرهنگ جداشدنی نیست
فرهاد توحیدی در گفت‌وگو با ماهنامه صبا: مذهب از فرهنگ جداشدنی نیست

فرهاد توحیدی در گفت‌وگو با ماهنامه صبا گفت: مذهب، جزء لاینفک فرهنگ است. فقط هم در ایران این‌گونه نیست.

«بدون قرار قبلی»؛ در مسیر پیشرفت
«بدون قرار قبلی»؛ در مسیر پیشرفت

سیزدهمین شماره از ماهنامه صبا به فیلم «بدون قرار قبلی» و مسیر حرکت سینمای معنویت‌گرا پرداخته است.

«بدون قرار قبلی»؛ نقطه اوج نمایش هویت فرهنگی ایران
«بدون قرار قبلی»؛ نقطه اوج نمایش هویت فرهنگی ایران

شعیبی در «بدون قرار قبلی» تلاش دارد تا از هویتی ایرانی-اسلامی که در باطن هر ایرانی وجود دارد حرف بزند، حتی اگر در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران زندگی کرده باشد.