«یک مسئله خصوصی»؛ یک کوکتل قدیمی سرگرم‌کننده
«یک مسئله خصوصی»؛ یک کوکتل قدیمی سرگرم‌کننده

سریال اسپانیایی «یک مسئله خصوصی» ترکیبی از ژانرهای مختلف در یک کوکتل قدیمی سرگرم‌کننده است.