مهدی حسینی‌نیا؛ بازیگری که نقش‌ها را از آن خود می‌کند
مهدی حسینی‌نیا؛ بازیگری که نقش‌ها را از آن خود می‌کند

مهدی حسینی‌‌نیا در ایفای نقش‌های منفی و خلق یک بدمن جذاب چنان موفق عمل می‌کند که نمی‌توان شخص دیگری را به‌جای او تصور کرد.