«گربه سیاه»؛ فراموشی بازیگران خوب توسط اینفلوئنسر‌های بد!
نگاهی به فیلم بهرام رادان؛
«گربه سیاه»؛ فراموشی بازیگران خوب توسط اینفلوئنسر‌های بد!

«گربه سیاه» در عین حال از اشارات نخ‌نمای سیاه سینمای ما نسبت به جامعه رنج می‌برد؛ تم‌های رایج و غلطی مانند نگاه منفی و متعصبانه یک خانواده سنتی و مذهبی به فرزندش که می‌خواهد مسیر متفاوتی را طی کنند.