قصه زنی که از قهرمان بودن خسته شده است
«کابوس ایست تاون»؛ روایتی از انتظارات خودخواهانه اجتماعی
قصه زنی که از قهرمان بودن خسته شده است

«کابوس ایست تاون» اثری با هدف خوش‌رقصی و به رخ کشیدن توان بصری کارگردان نیست بلکه کارگردان تمام تلاشش را صرف نزدیک و نزدیک‌تر شدن مخاطب به جهان ذهنی و دغدغه‌ها و تروماهای «مر» کرده است.