«ویلای ساحلی»؛ یک کمدی آبرومند
«ویلای ساحلی»؛ یک کمدی آبرومند

ویلای ساحلی ساخته کیانوش عیاری یک کمدی آبرومند که چون به لودگی نمی‌رسد، ممکن است با ذائقه بدی که سینمای کمدی ما در این سال‌ها برای عموم مخاطبین ساخته چندان خوانشی نداشته باشد.

«کیانوش عیاری»؛ راوی جامعه متناقض ایرانی
به مناسبت زادروز کیانوش عیاری؛
«کیانوش عیاری»؛ راوی جامعه متناقض ایرانی

یکی از ویژگی‌های بارز و درخور اعتنای کیانوش عیاری، استفاده ضدکلیشه‌ای از برخی مفاهیم سینمایی است به طوری که در کلیت برخی از آثار وی روانشناسی جامعه متناقض ایرانی موج می‌زند.