«کیانوش عیاری»؛ راوی جامعه متناقض ایرانی
به مناسبت زادروز کیانوش عیاری؛
«کیانوش عیاری»؛ راوی جامعه متناقض ایرانی

یکی از ویژگی‌های بارز و درخور اعتنای کیانوش عیاری، استفاده ضدکلیشه‌ای از برخی مفاهیم سینمایی است به طوری که در کلیت برخی از آثار وی روانشناسی جامعه متناقض ایرانی موج می‌زند.