بیننده در طلسم غم‌انگیز «پیتزای شیرین بیان» غرق می‌شود!
بیننده در طلسم غم‌انگیز «پیتزای شیرین بیان» غرق می‌شود!

داستان «پیتزای شیرین بیان» از لحظه‌ای به لحظه‌ی دیگر بسیار غیرمنتظره است و در پایان بیننده را در طلسم دنج و غم‌انگیز خودش غرق می‌کند.