پوست شیر؛ریگی در کفش مخاطب
پوست شیر؛ریگی در کفش مخاطب

در این پرونده به مولفه‌های سبک‌پردازی فیلم «پوست شیر» بازی‌ها و اقبال مخاطبان از فیلم پرداخته ایم

«پوست شیر»؛ فضایی قابل باور از فعالیت پلیسی
«پوست شیر»؛ فضایی قابل باور از فعالیت پلیسی

«پوست شیر» به عنوان سریالی پلیسی، فضایی قابل باور از روند فعالیت پلیس و محیط کارش دارد.