«پسر دلفینی»؛ باکیفیت در تکنیک اما زخم خورده از فیلمنامه
«پسر دلفینی»؛ باکیفیت در تکنیک اما زخم خورده از فیلمنامه

«پسر دلفینی» در تمام ویژگی‌های فنی و تکنیکی یک انیمیشن بلند از کیفیت قابل توجهی برخوردار است اما مصداق تمامی از این باور قدیمی «مشکل سینمای ایران فیلمنامه است» است.