«چپ،راست»؛ پر ازاغراق‌های نتراشیده و تکرارهای دستمالی‌شده
«چپ،راست»؛ پر ازاغراق‌های نتراشیده و تکرارهای دستمالی‌شده

در فیلم «چپ-راست» پر از اغراق‌های نتراشیده و تکرارهای دستمالی‌شده است؛ حتی گاهی در میزانسن‌ها نیز این اغراق‌ها شکلی مزاحم و آزارنده به خود می‌گیرند.

ویشکا آسایش؛ تجربه‌گرا و پیش‌بینی‌ناپذیر
ویشکا آسایش؛ تجربه‌گرا و پیش‌بینی‌ناپذیر

ویشکا آسایش بعد از تجربه همکاری با سریال‌هایی مثل «نهنگ آبی» و «دراکولا» در شبکه نمایش خانگی، این روزها با نقشی متفاوت در سریال «روزی روزگاری مریخ» حضور پیدا کرده است.

«گورکن»، درام اجتماعی با رویکرد روانشناسانه
نگاهی به فیلم «گورکن»
«گورکن»، درام اجتماعی با رویکرد روانشناسانه

«گورکن» دومین فیلم بلند کاظم ملایی است که روایت تازه‌ای از یک قصه چند وجهی دارد. پوسته‌ی بیرونی «گورکن» می‌تواند یک روایت ملتهب و پرتعلیق داشته باشد، اما فیلم آرام و سنگین به پیش می‌رود و برای فیلمسازی که عامدانه این لحن آرام و مبهم را به جهان روایی آن تعمیم داده، هدف اصلی، درگیر کردن ذهن مخاطب و ایجاد پرسش‌های موازی است.