«والدین امانتی»؛ تلاش برای جدی‌گرفتن سینمایی که جدی گرفته نمی‌شود
«والدین امانتی»؛ تلاش برای جدی‌گرفتن سینمایی که جدی گرفته نمی‌شود

هیچ‌کس سینمای کودک را جدی نمی‌گیرد؛ با این حال این سینما حدود دو دهه است که از سوی حسین قناعت بسیار جدی گرفته می‌شود.