بازتاب واقعه عاشورا در سینمای ایران؛ جای خالی برنامه‌های بلندمدت
بازتاب واقعه عاشورا در سینمای ایران؛ جای خالی برنامه‌های بلندمدت

«سفیر»، «روز واقعه» و «رستاخیز» را می‌توان تنها فیلم‌های سینمای ایران در قالب فیلم تاریخی، مذهبی دانست که ماجرای عاشورا را دستمایه قرار داده‌اند.