«هتل ترانسیلوانیا:دگرگونی»؛ اثری با فیلم‌نامه‌ی شلخته‌!
«هتل ترانسیلوانیا:دگرگونی»؛ اثری با فیلم‌نامه‌ی شلخته‌!

ایده‌ی داستانی انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا:دگرگونی » در هیچ بخشی از فیلم‌نامه‌ی شلخته‌ی آن به پرداخت ویژه‌ای نمی‌رسد.