هاوارد هاکس؛ از نسل قصه‌گویان بزرگ سینما
هاوارد هاکس؛ از نسل قصه‌گویان بزرگ سینما

تنوع ژانری فیلم‌های هاوارد هاکس نمودی از اوج خلاقیت و هوشمندی این قصه‌گوی بزرگ است.