شماره ۴ ماهنامه صبا منتشر شد (تلویزیون)
شماره ۴ ماهنامه صبا منتشر شد (تلویزیون)

در شماره چهارم ماهنامه صبا به گفت‌وگو با هادی مقدم دوست و همچنین الیکاعبدالرزاقی به بهانه نقش متفاوتش در سریال سرباز پرداختیم و همچنین مهدی فرجی و تجربه متفاوت «پایتخت» و «نون خ» موضوع گفتگوی آسیب‌شناسانه در حیطه سریال‌های کمدی شد.