هادی اسلامی و «سرب»؛ درخشش ابدی
هادی اسلامی و «سرب»؛ درخشش ابدی

به مناسبت سالگرد درگذشت هادی اسلامی نگاهی به کارنامه وی با محوریت حضور ماندگارش در فیلم «سرب» انداخته‌ایم.