«سنگینی تحمل ناپذیر استعداد عظیم»؛ سوهانی بر اعصاب تماشاگر
«سنگینی تحمل ناپذیر استعداد عظیم»؛ سوهانی بر اعصاب تماشاگر

«سنگینی تحمل ناپذیر استعداد عظیم» در کنار دیگر آثار ضعیف نیکلاس کیج قرار می‌گیرد و پرداخت سوژه در این فیلم با ایرادات بسیاری همراه است که باعث شده فیلم از یک اثر سرگرم‌کننده به یک سوهان اعصاب در نیمه دوم تبدیل شود.