محبوبیت ناصرالدین‌شاه نزد فیلمسازان ایرانی: پوشیده در غبار ابهام
محبوبیت ناصرالدین‌شاه نزد فیلمسازان ایرانی: پوشیده در غبار ابهام

سیزدهمین شماره از ماهنامه صبا به دلایل محبوبیت ناصرالدین‌شاه نزد فیلمسازان ایرانی و ساخته‌شدن تعداد قابل‌توجهی از آثار نمایشی پیرامون زندگی این پادشاه پرداخته است.