دراین سال‌ها به موسیقی فیلم ساده‌انگارانه نگاه شده است
گفت‌وگو با نادرمشایخی،آهنگساز و رهبر ارکستر
دراین سال‌ها به موسیقی فیلم ساده‌انگارانه نگاه شده است

نادرمشایخی یکی از هنرمندان شناخته‌شده در عرصه موسیقی است که دراین سال‌ها با سمت‌های رهبری ارکستر، آهنگساز و مدرس موسیقی قدم‌های ارزشمندی دراین حیطه برداشته است.