کشف‌نشدن بازیگران جدید ناشی از تنبلی کارگردان‌ها و تهیه‌کنندگان است
میر سعید مولویان در گفت‌وگو با ماهنامه صبا:
کشف‌نشدن بازیگران جدید ناشی از تنبلی کارگردان‌ها و تهیه‌کنندگان است

میر سعید مولویان در گفت‌وگو با ماهنامه صبا گفت: من کشف‌نشدن بازیگران جدید را می‌گذارم پای تنبلی یک سری از کارگردان‌ها و تهیه‌کننده‌ها.

من نقطه مقابل شیرزاد و خاتون بودم
گفت‌وگوی ماهنامه صبا با میر سعید مولویان:
من نقطه مقابل شیرزاد و خاتون بودم

میر سعید مولویان در گفت‌وگو با ماهنامه صبا گفت: من در مثلث عاشقانه رضا، خاتون و شیرزاد، نقطه مقابل هر آن‌چیزی بودم که شیرزاد و خاتون در شکل بازی‌شان، در شکل روایت‌شان و در شکل تلخی‌شان بروز می‌دادند.

نگران ساده‌بودن کاراکتر رضا فخار در «خاتون» نبودم
میر سعید مولویان در گفت‌وگو با ماهنامه صبا مطرح کرد:
نگران ساده‌بودن کاراکتر رضا فخار در «خاتون» نبودم

میر سعید مولویان، بازیگر سریال خاتون در بخشی از گفتگو با ماهنامه صبا گفت: موقع خواندن فیلمنامه خاتون نگرانی خاصی نداشتم و در پروسه تولید هم بعد از این‌که اَشکال مختلف رضا را دیدم دیگر نگرانی خاصی نداشتم.

«تومان» پیام اخلاقی را در بوق و کرنا نمی‌کند
نگاهی به جدیدترین ساخته مرتضی فرشباف؛
«تومان» پیام اخلاقی را در بوق و کرنا نمی‌کند

فیلم تومان جدیدترین ساخته مرتضی فرشباف با بهره‌گیری اصولی از لوکیشن و با تکیه بر فُرمی میزانسن محور، می‌کوشد تا بیان تجربی آثار قبلی‌اش یعنی فیلم سوگ و بهمن را کامل کند.