دیده شدن برای من مهم است اما نه به هر قیمتی!
در گفتگو با ماهنامه صبا
دیده شدن برای من مهم است اما نه به هر قیمتی!

مهشید جوادی درباره تغییر بازیگر اصلی سریال «بچه مهندس4» از روزبه حصاری به محمدرضا رهبری عنوان کرد: