حمیدرضا صدر؛ منتقدی که دوست صمیمی مخاطبانش بود
حمیدرضا صدر؛ منتقدی که دوست صمیمی مخاطبانش بود

حمیدرضا صدر با مخاطبش راحت بود، بسیاری از مطالبی که او در طول سال‌ها نوشت، بیشتر شبیه گپ‌وگفت‌هایی دوستانه به‌نظر می‌رسیدند.

قدیمی ترین منتقدان زن سینمای ایران چه کسانی هستند؟
تحلیل وارده
قدیمی ترین منتقدان زن سینمای ایران چه کسانی هستند؟

سایت کایه دوفمینیسم در پرونده ای به قدیمی ترین منتقدان زن اشاره و درباره آنها توضیح داده است که در ادامه میخوانید.