گفت‌وگو با احسان کرمی: به هیچ عنوان قصد بازگشت به تلویزیون را ندارم
گفت‌وگو با احسان کرمی: به هیچ عنوان قصد بازگشت به تلویزیون را ندارم

«جنگجویی که هیچ‌وقت خسته نمی‌شود!»؛ شاید بهترین جمله برای معرفی احسان کرمی همین باشد.