«مغز استخوان»؛ درامی نسبتا قابل پذیرش اما ناقص
«مغز استخوان»؛ درامی نسبتا قابل پذیرش اما ناقص

پرداخت در نیمه‌ی اول فیلم «مغز استخوان» آنقدر مایه دارد که بتوان آن را نمونه‌ای نسبتا پذیرفتنی در میان درام‌های سینمای ایران دانست اما نداشتن پایان‌بندی متقاعدکننده‌ این فیلم را ناقص کرده است.