مستندهای «کنترپوان» و «گلوله باران»؛ طعم مرگ و شور زندگی
مستندهای «کنترپوان» و «گلوله باران»؛ طعم مرگ و شور زندگی

تماشای دو نگاه به دو موضوع در مستند‌های«کنترپوان» و «گلوله باران»، هم نشان دهنده تنوع مستندسازی در ایران است و هم ثابت کننده این که می توان با دیدگاه متفاوت، روایت تازه‌ای از یک وضعیت بارها دیده شده داشت.

نقد مدیریت شهری بوستون در مستند فردریک وایزمن
در باره مستند تالار شهر city hall
نقد مدیریت شهری بوستون در مستند فردریک وایزمن

حضور پر رنگ نماهایی از طبیعت شهر، وجه هنرمندانه ی فیلم را پررنگ تر کرده و تصویر کامل تری از شهر و مدیریت آن را به نمایش در آورده است.